Naast dat iedere veertig tot vijftig jaar een grotere restauratie nodig is om een bouwwerk van natuursteen in stand te houden, is onderhoud van groot belang voor het behoud van natuursteen. Veel bouwwerken waar wij aan werken bevinden zich in de buitenlucht en staan continu bloot aan alle weersomstandigheden. Deze weersomstandigheden hebben een grote invloed op de aansluitingen, op de natuursteen zelf en daarmee op de bouwkundige kwaliteit en vervolgens op de cultuurhistorische waarde van het bouwwerk.

Hoewel de levensduur en de stevigheid van natuursteen zeer goed te noemen zijn, kent het product ook een eigen levensduur, die per soort verschilt. Over het algemeen kan worden gesteld dat er geen natuursteen wordt toegepast die ongeschikt is voor de functie. Hierbij wordt altijd goed gekeken daar de specifieke toepassing en getracht de zwakste delen naar binnen te keren, in het muurwerk. Ter voorkoming van al te hoge vochtbelasting dient vervolgens het voegwerk goed verzorgd te zijn, en dicht, naast uiteraard alle andere vochtwerende maatregelen.

Als gevolg van allerlei oorzaken echter, denk bijvoorbeeld aan slechte hemelwaterafvoer, lekkende goten en daken, plant- en mosgroei, roestvorming, of andere vormen van verwaarlozing, wordt een gebouw nog extra belast door de gevolgen van de weersomstandigheden door het jaar heen.

Als gevolg van vocht zal verval exponentieel sneller verlopen, met verregaande schade tot gevolg.

Ook natuursteen heeft hiervan zeer te leiden: oxidatie, veroudering, verhoogde vochtbelasting, scheurvorming als gevolg van roestende ankers en het afstoten van het vaak ornamentale vlak behoren tot de meer algemene schadebeelden die wij dagelijks tegenkomen.

Hoewel geen enkel probleem onoplosbaar is verdient het dus aanbeveling om met name de vochtkerende details van een pand goed na te zien in een regelmatige interval; het juiste onderhoud zal de levensduur van het pand verlengen en op deze wijze de originele details zo lang mogelijk houden zoals ze ooit bedoeld zijn.

Wat door verwaarlozing eenmaal weg is van of uit de natuursteen kan slechts worden hersteld door aanvullingen met mortel of door het inschieten van nieuwe, onaangetaste stukken steen. Indien dit niet mogelijk blijkt is vervangen vaak de enige optie.  Hoewel wij uiteraard ook met liefde vervangen blijft het adagium: zonder goed onderhoud geen behoud.

Gecertificeerd als Erkend Restauratie Bedrijf

Slotboom Steenhouwers is sinds 2013 gecertificeerd als Erkend Restauratie Bedrijf – Steenhouwwerk door de Kiwa. Daarmee zijn wij in Nederland een van de vier erkende bedrijven op het gebied van steenhouwwerk binnen de restauratiesector. Hiermee is vastgesteld dat wij voldoen aan de Uitvoeringsrichtlijn Steenhouwwerk (URL 4007) en Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie van Monumenten (BRL ERM 4000)

Bekijk onze certificaten