Zonder dat Nederland, met uitzondering van Zuid-Limburg en het uiterste Oosten van het land beschikt over bruikbare bouwnatuurstenen uit eigen bodem, kenmerkt het historische landschap zich door het gebruik van natuursteen als bouwmateriaal. Aanvankelijk betreft dit Ijzeroer, diverse ‘Findlinge’, vaak granietachtigen afkomstig uit de Scandinavische gebieden en achtergelaten tijdens de laatste ijstijd, lokale zandstenen in kleinere formaten en uiteraard de Limburgse bouwstenen, onder andere Mergel en krijtachtigen, met name vooral lokaal toegepast.

Doordat de verdere verspreiding van natuursteen lange tijd afhankelijk is geweest van de beschikbare mogelijkheden om steen te vervoeren, zien we vanaf de 14e eeuw langzaamaan verschillende buitenlandse soorten natuursteen opduiken in Nederland, wel vaak afkomstig uit gebieden waar reeds actief handelsrelaties mee bestonden, vaak door middel van transport over water. Te denken valt aan onder andere witmarmer uit Genua en afkomstig van overzee, de zogeheten maaskalkstenen afkomstig uit de stroomgebieden van de Maas, maar ook aan diverse soorten Gotlandkalkstenen en Zweedse granieten, als ballast retour geladen rond de Oostzee, om de Nederlandse koopvaardijvloot stabiel in het water te houden.

Een andere bron van hele vroege instroom van natuursteen als bouwmateriaal wordt gevormd door de verschillende steenhouwersateliers in de ons omringende landen en van ‘slands bisdommen opdrachten kregen toebedeeld en waarvan soms de bestellijsten nog beschikbaar zijn. Met name de Ledesteen en de Gobertanger steen afkomstig uit Belgische ateliers vormen hierin een goed voorbeeld, maar ook van bijvoorbeeld Bentheimer zandsteen zijn al hele vroege toepassingen bekend die volgens deze route in ons land zijn geraakt, aangezien de steengroeven van Bad Bentheim zich bevinden in de grensregio tussen Nederland en Duitsland.

De redenen om te kiezen voor natuursteen als bouwmateriaal zijn van oudsher eigenlijk drieledig.

Duurzaamheid

Hoewel het ontginningsproces verre van eenvoudig was viel de levensduur en de sterkte dermate gunstig uit dat voor publieke gebouwen als kerken en stadhuizen vaak voor natuursteen werd gekozen.

Uitstraling

De meeste natuursteen kent een fraai uiterlijk en soms een zeer mooie kleur, waaraan zowel in een buiten- als binnentoepassing nog  extra nadruk kan worden toegevoegd door te kiezen voor een accentuerende afwerking. Op deze kan natuursteen sinds oudsher toe aan een uitstraling van sterkte, degelijkheid en macht.

Verwerking

In natuursteentoepassingen is de bouwstijl, de ornamentiek, of de vormentaal vaak makkelijker toe te passen met een langere levensduur dan in andere bouwmaterialen als hout of stuc. Daarbij, afhankelijk van de bouwstijl, is een toepassing van natuursteen vaak efficiënter, denk hierbij aan raamtraceringen voor glas in lood, dekstenen voor kademuren, of de versterkende en vochtwerende bekleding van stadsmuren, bastions en bolwerken.

Het is de missie van Slotboom Steenhouwers de in staat te blijven natuurstenen onderdelen, die vaak in ruime mate zijn toegepast in de monumentale architectuur in Nederland en de ons direct omringende landen, te kunnen achterhalen, restaureren óf op historisch verantwoorde wijze te vernieuwen, met inachtneming van de originele bewerkingen, met als bijkomstigheid dat wij op deze wijze meteen het oude ambacht van steenhouwer in stand kunnen houden.

Gecertificeerd als Erkend Restauratie Bedrijf 

Slotboom Steenhouwers is sinds 2013 gecertificeerd als Erkend Restauratie Bedrijf – Steenhouwwerk door de Kiwa. Daarmee zijn wij in Nederland een van de vier erkende bedrijven op het gebied van steenhouwwerk binnen de restauratiesector. Hiermee is vastgesteld dat wij voldoen aan de Uitvoeringsrichtlijn Steenhouwwerk (URL 4007) en Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie van Monumenten (BRL ERM 4000)

Bekijk onze certificaten