Continue blootstelling aan weersomstandigheden als wind, regen, vrieskou en warmte, tasten over het algemeen de levensduur van de toegepaste bouwstoffen aan. Effecten die niet te vermijden zijn, ook als een bouwwerk dagelijks wordt onderhouden. Iedere veertig tot vijftig jaar is daarom groot onderhoud nodig om een gebouw in stand te houden. Nadat een onderzoek is uitgevoerd naar de staat van een pand wordt gekeken hoe een bouwwerk, met de techniek en kennis van nu, op een duurzame manier en in ere kan worden hersteld, met respect voor het originele ontwerp en makers.

Daarbij is behoud van originele bouwdelen van groot belang: juist deze delen zijn afkomstig uit de bouwtijd, kennen een leven, een geschiedenis en maken op die manier een sprekend en onwrikbaar onderdeel uit van een bouwwerk.

Het spreekt vanzelf dat een restauratieplan niet uitsluitend het klakkeloos vervangen of vernieuwen van delen betreft: de originele delen uit de bouwtijd bieden veel informatie over de bouwgeschiedenis en de bouwtijd, maar de wijze waarop bijvoorbeeld natuursteen is toegepast, de steensoort zelf of zelfs de afwerking bieden inzage in een groter geheel van cultuurgeschiedenis.

Een goede restauratie gaat daarom in eerste instantie ook uit van een waardestelling op meer vlakken; te denken valt aan onder andere algemene geschiedenis, cultuurgeschiedenis of kerkelijke geschiedenis.

Pas na deze waardestelling kan een gedegen restauratiebestek worden opgesteld en kan men volgens de juiste prioriteiten aan de slag. Hierbij zal behoud hoog in het vaandel staan, zal restauratie en renovatie gaan vóór vervanging en zal, indien men toch besluit te gaan vervangen zorg kunnen worden gedragen voor een afgewogen en zorgvuldige toepassing van de nieuwe delen. Dat een dergelijke gang van zaken niet altijd evident is bewijzen wel de richtlijnen die daartoe in het leven zijn geroepen: zo gelden er als waarborg voor monumentaal natuursteenwerk richtlijnen die zijn samengevat onder nummer BRL en URL 4007, waarin nauwgezet omschreven wordt wat er verwacht mag worden van een Restauratiesteenhouwerij. Deze richtlijnen worden beheerd door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentzorg, kortweg de ERM en zijn te vinden en zijn hier na te lezen.


Gecertificeerd als Erkend Restauratie Bedrijf

Slotboom Steenhouwers is sinds 2013 gecertificeerd als Erkend Restauratie Bedrijf – Steenhouwwerk door de Kiwa. Daarmee zijn wij in Nederland een van de vier erkende bedrijven op het gebied van steenhouwwerk binnen de restauratiesector. Hiermee is vastgesteld dat wij voldoen aan de Uitvoeringsrichtlijn Steenhouwwerk (URL 4007) en Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie van Monumenten (BRL ERM 4000)

Bekijk onze certificaten