Restauratie Eusebiuskerk Arnhem

De Grote of Eusebiuskerk bepaalt al meer dan vijf eeuwen het stadsgezicht van Arnhem en vertelt de geschiedenis van de Gelderse hoofdstad vanaf de middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw.

Restauratie in de 21e eeuw[bewerken]

In 2009 bleken grote problemen te zijn ontstaan met de tufstenen bekleding van de toren. Direct hierna is de toren rondom in de steigers geplaatst, enerzijds om bescherming te bieden tegen vallende brokken steen, anderzijds om goed onderzoek te kunnen doen. In 2011 is de feitelijke restauratie begonnen van het bovenste deel van de toren, de ‘lantaarn’. Aanvankelijk vreesde men dat de volledige natuurstenen bekleding van de toren zou moeten worden vervangen.Het goedgekeurde restauratieplan uit 2013 gaat uit van een begroting voor de restauratie van €24 miljoen. Hier komt nog een bedrag van €3 miljoen bij om de kerk geschikt te maken voor de herbestemming. De eerdere maatschappelijke ontrust is zelfs omgeslagen in voorzichtig enthousiasme. Het plaatsen van de windhaan, met bladgoud bekleed, was in 2013 de bekroning van de restauratie van de lantaarn. Na het afbreken van de steiger rond dit bovenste deel van de toren, zijn de Disneyfiguren weer in volle glorie te bewonderen. Vanuit de toren kan men genieten van het spectaculaire uitzicht. In 2014 is gestart met de restauratie van de tweede geleding van de toren. Hierbij wordt een belangrijk deel van de tufstenen gevelbekleding vervangen door nieuwe natuurstenen blokken. Dit zogenaamde Weibern-tufsteen is afkomstig uit een steengroeve in de Eifel. Bij geveldelen die gevoeliger zijn voor weersinvloeden en sterker door regenwater worden belast, wordt Peperino uit Italië gebruikt. Het bewerken van de natuursteen vindt grotendeels plaats in de steengroeve en op de werf van Slotboom Steenhouwer. Het streven is om de restauratie van de Eusebius vóór september 2019 af te ronden, dat is het moment waarop Arnhem 75 jaar bevrijding viert.