Over de locatie

Kunst, cultuur en bezinning

De oudste en grootste kerk van Nijmegen, de Stevenskerk vormt het historische hart van Nijmegen. Gelegen midden in het centrum, op een kleine heuvel. Tegenwoordig heeft het monument niet alleen een religieuze functie, ook wordt het bouwwerk gebruikt voor culturele evenementen; zoals concerten, tentoonstellingen en oraties. Zo vormt de Stevenskerk een centrum voor kunst, cultuur en bezinning binnen de stad.

Over de restauratie

‘Waterlijsten zorgen ervoor dat erosie door regenwater verminderd’

Nadat in 2012 de noodklok voor de Stevenskerk werd geluid, omdat er stenen van de kerk dreigden af te vallen, is aan de hand van een bouwkundig en bouwhistorisch onderzoek een restauratieplan opgesteld. Bij de restauratie zijn onderdelen van de toren en de westgevel hersteld en vervangen, waaronder de waterlijsten rondom de toren, die destijds toegepast zijn bij de naoorlogse restauratie. Het restaureren en onderhouden van deze waterlijsten is van belang, om de rest van de toren te beschermen voor regenwater.

Terug in de tijd

De bouw van de Stevenskerk

De Stevenskerk in Nijmegen is een driebeukige kruiskerk. Het grootste gedeelte van de kerk dateert uit de 15e en 16e eeuw, maar de vroegste delen van het bouwwerk stammen uit de 13e eeuw. Dat is terug te zien aan de hand van de verschillende bouwstijlen waaruit het bouwwerk is opgebouwd.

Het project in beeld

Gerelateerd

Behoud en onderhoud – Zonder onderhoud geen behoud

Naast dat iedere veertig tot vijftig jaar een grotere restauratie nodig is om een bouwwerk van natuursteen in stand te…

Toepassing – Natuursteen als bouwmateriaal

Zonder dat Nederland, met uitzondering van Zuid-Limburg en het uiterste Oosten van het land beschikt over bruikbare bouwnatuurstenen uit eigen…

Restauratie – Het belang van restauratie

Continue blootstelling aan weersomstandigheden als wind, regen, vrieskou en warmte, tasten over het algemeen de levensduur van de toegepaste bouwstoffen…